Novo lice za nove puteve: „HOP“ obnovlen!

Novo lice za nove puteve: „HOP“ obnovlen!

Na ovom putu koji smo započeli 2019. godine za održivi svijet, sa ciljem smanjenja zagađenja vezanog za transport, emisije ugljenika i vremena provedenog u saobraćaju, opslužujemo milione korisnika u više od 10 gradova ekološki prihvatljivom energijom koju pružamo iz energije vjetra i spremamo se da uživamo u gradovima u inostranstvu.

Kako se širimo na globalno tržište, ulazimo u novu eru ažuriranjem našeg korporativnog identiteta i primjenom našeg vizuelnog identiteta u praksi. Ovim želimo da dobijemo priznanje ne samo kod potrošača u Turskoj, već i kod korisnika iz cijelog svijeta. Dok crvena boja u našem logotipu naglašava naš dinamičan karakter, mi podržavamo naš snažan i hladan izgled našim žutim i crnim bojama. Odrazili smo našu viziju budućnosti sa minimalnijim i futurističkijim fontom.

U našoj novoj eri, takođe poboljšavamo naše ekološki prihvatljive transportne alternative dodavanjem različitih modela vozila kao što su; električni bicikli, motocikli i automobili.

Hvala vam puno što ste ekološki svjesni i mijenjate svoje navike u transportu sa nama.

Uživaj u gradu!

Smanji svoj ugljenični otisak i
učini da cio svijet lakše diše!"

Hop