Blog

Novo lice za nove puteve: „HOP“ obnovlen!

Na ovom putu koji smo započeli 2019. godine za održivi svijet, sa ciljem smanjenja zagađenja vezanog za transport, emisije ugljenika i vremena provedenog u saobraćaju, opslužujemo milione korisnika u više od 10 gradova ekološki prihvatljivom energijom koju pružamo iz energije vjetra i spremamo se da uživamo u gradovima u inostranstvu.

Opširnije...

Uživaj u gradu!

Smanji svoj ugljenični otisak i
učini da cio svijet lakše diše!"

Hop