Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Hop Teknoloji A.Ş. (Bundan sonra ‘’Hop’’ olarak anılacaktır.) (MERSİS NO: 0463108096300001) (VKN: 4631080963) (Yetki Belgesi No:BKN.E-S.1080440.1) ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi uygulama üzerinden onaylayan/kabul eden gerçek kişi (Bundan sonra ‘’Üye’’ olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

ARAÇ: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan elektrikli scooter tipi araçlarını,

GRUP SÜRÜŞÜ: Grup sürüşü bir araç (skuter) kullanıcısı üyenin hesabıyla, birden fazla aracın kullanılmasına olanak tanıyan özelliği,

SÖZLEŞME: İşbu araçları kiralama Üyelik Sözleşmesi’ni,

MESAFE ÜCRETİ: Kullanım süresi içerisinde Üye’nin araç ile kat ettiği ve Hop takip sistemi tarafından dakika bazında hesaplanan Üye’nin ödeyeceği ücreti,

TARİFE : Hop tarafından belirlenen açılış ücreti ve dakika ücreti içeren ve Hop uygulamasında/yayınlanan fiyat listesini,

KİŞİSEL VERİ: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belirli veya belirlenebilen gerçek kişiye dair (özel nitelikli kişisel veriler dahil) her türlü bilgiyi,

APLİKASYON: Hop Mobil uygulamasını

WEB SİTESİ: hoplagit.com sitesini,

KİRA SÜRESİ: Araçların Kira Süresini,

tanımlar.
3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içerisinde Üye’nin talep edeceği kiralık araç hizmetlerinin Hop tarafından karşılanması ile bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin Üye tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. ÜYELİK

4.1. Üyelik, Aplikasyon’da Hop tarafından belirlenen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, kayıt işlemlerini yapmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve araç kiralama şartlarına ilişkin Hop tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da onaylamış ve kabul etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu ad soyad, doğum tarihi, kimlik numarası, adres, elektronik posta ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Aplikasyon üzerinden güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi verilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hop’a bu nedenle hiçbir sorumluluk yüklenemez.

4.3. Üye, Hop’tan araç kiralama hizmeti alabilmek için 15 yaşını doldurmuş, işbu Sözleşmeyi uygulama üzerinden onaylamış ve tüm şartlarını kabul etmiş olmalıdır. Üye olan kişiler, üyelik şartlarını yerine getireceğini, üyelik şartlarını yerine getirmemesi durumunda, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın üyeliğinin Hop tarafından tek taraflı olarak derhal ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini ve ayrıca üyeliğin devredilemeyeceğini kabul ederler.

4.4. Üye ile Hop arasındaki işbu Sözleşme’nin, Hop tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde fesih beyanı Hop’un zararın tazmini hakkından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz.

4.5. Üye; üye olma aşamasında Hop tarafından alınan bilgilerin sisteme kaydedileceğini ve saklanacağını, ehliyet şartlarının Aplikasyon’da belirtilen kiralama şartlarına uygun olması gerektiğini, 15 yaşını bitirmiş olması gerektiğini, aktivasyon ve sistemin cep telefonu üzerinden çalışması sebebiyle kayıt esnasında kullanılan cep telefonunun, aracı kiralarken, kullanırken ve kiralama işlemi sonlandırırken yanında ve çalışır durumda olması gerektiğini ve araç üzerindeki denge ayaklığı açılarak sabit kilit ile aracı bunlarla sınırlı olmamak üzere kaldırımlara, otobüs duraklarına, yaya, engelli ve erişim yollarına, özel mülk giriş/çıkışlarına, trafik akışına engel olmayacak şekilde bir sabit noktaya kilitlemiş olması gerektiğini, herhangi bir nedenle kiralama işlemini sonlandıramadığı takdirde derhal Hop Müşteri Hizmetleri’ne bildirim yapacağını, işbu maddede belirtilen şartların mevcut olmaması halinde aracı kiralamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KİRALAMA

5.1. Üye tarafından aracın kiralanması için, Aplikasyon üzerinden aracın seçilmesi ve kiralama talebinin gerçekleştirilmesi zorunludur.

5.2. Hop, Üye’nin kendi adına düzenlenmiş ve geçerliliğini beyan ve taahhüt ettiği TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet ve benzeri her türlü kimliğin fotokopisini Üye’den talep etmeye yetkilidir. Hop, Üye’nin kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kuruluşlara başvurarak Üye hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Hop, ilgili Üye tarafından bahse konu belgelerin sunulmaması durumunda kiralama yapmayacaktır.

5.3. Üye, Aplikasyon ile yapılan tüm işlemler ile Hop’a verdiği elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan eder. Üye tarafından araca fiziksel erişim sağlanması ve Üye’ye ait cep telefonu ile Aplikasyon üzerinden araçla gerekli iletişim sağlamak suretiyle araç kiralanmış sayılır. Aplikasyon ile yapılan kiralama talebini iptal etme, araçtaki hata ve kusurları bildirme, aracın çalıştırılması gibi tüm işlemler ile Hop’a verdiği elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerden bizzat Üye sorumludur. Aplikasyon ile yapılan tüm işlemlerde Hop kayıtları geçerli olup, Üye Hop tarafından üretilen her türlü kayıt ve dokümanı kabul ettiğini gayrikabili rücu olarak kabul eder.

6. AÇILIŞ ÜCRETİ, MESAFE ÜCRETİ VE TEMİNAT

6.1. Araç kiralamalarına ilişkin uygulanacak olan açılış ücreti ve mesafe ücreti ile ilgili tarifeler Hop tarafından Aplikasyonda ilan edilen ücretlerdir. Tarifelerde yer alan ücretler değişiklik gösterebilir. Hop, ilan ettiği tarife ücretlerinde en geç ilgili kiralama öncesinde herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın değişiklik yapma ve iptal etme hakkına sahiptir. Üye, Aplikasyonda ilan edilecek yeni tarife ve ücretlendirmeyi peşinen kabul eder. Üyenin bulunduğu konum ve/veya kiralanacak araç itibariyle ücret tarifesinde değişiklik olabileceği Üye tarafından peşinen kabul edilmiştir.

6.2. Kira ücretleri, kira süresine bağlı olarak fiyatlandırılır. Kiralama süresine ilişkin Hop kayıtları geçerlidir ve tüm hesaplamalarda Hop kayıtları esas alınır.

7. ÖDEME

7.1. Üye, işbu Sözleşme kapsamında yapılan kiralamalar ile ilgili kira bedellerini, trafik para cezalarını, skuter kullanımı nedeniyle oluşabilecek hasar/zarar bedellerini, otopark ve çekici bedellerini, hizmet bedellerini, üçüncü kişilere karşı doğacak her türlü zarar, maddi-manevi tazminat ve benzeri giderler ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme’den ve kiralama işleminden kaynaklanan sair tüm bedelleri faiziyle birlikte ve KDV tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Üye kiralama işlemlerine ilişkin ödemeleri Aplikasyonda tanımlamış olduğu Üye’nin hamili olduğu (Üye’nin adına olan) veya Üye’nin beyan etmiş olduğu ve onayını almış olduğu başkası adına olan kayıtlı kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçları üzerinden kullanım sonlandıktan sonra peşin olarak yapacaktır. Aplikasyonda Üye’nin hamili olduğu (Üye’nin adına olan) veya Üye’nin beyan etmiş olduğu ve onayını almış olduğu başkası adına olan en az 1 (bir) adet kayıtlı kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçları tanımlanmış olması zorunlu olup yeni bir kayıtlı kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçları tanımlanmadan sistemde yer alan kayıtlı kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçları bilgilerini iptal etmek mümkün değildir. Hop, kendisine ait veri tabanında herhangi bir ödeme aracının bilgisini saklamamaktadır. Ödeme araçlarının kayıtları, tamamen Masterpass sistemi içerisinde tutulur ve Hop herhangi bir kart hırsızlığı durumunda sorumluluk kabul etmez.

7.3. Üye, Hop’un herhangi bir nedenle borcunun ve/veya cezasının bulunması durumunda sisteme kayıtlı kredi kartı/banka kartı veya ön ödemeli kartı üzerinden tahsilat yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hop, Üye’nin üyeliğini askıya alma, iptal etme, kiralama taleplerini karşılamama ve borç ve cezaları Üye'den tahsil ile anılan durumlar uyarınca yasal işlem başlatma hakkını haizdir.

8. GRUP SÜRÜŞÜ

8.1. Üye aplikasyon üzerinden birden fazla kullanıcının araç kullanmasına olanak sağlayan grup sürüşünü başlattığı takdirde; grup sürüşüne katılan her bir üyenin işbu Sözleşme’nin tüm maddelerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Üye, Grup Sürüş hizmeti alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Üye; kendi hesabı üzerinden grup sürüşüne katılan sürücülerin 15 yaşını doldurmuş olduğunu, ad/soyad ve diğer bilgileri talep edilmesi halinde doğru ve eksiksiz şekilde bildireceğini kabul, beyan ve tasdik eder.

8.3. Üye, işbu maddeyle belirlenen Grup Sürüş şartlarına aykırı davranması halinde Grup Sürüş özelliği kullanımının Hop tarafından engellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Üye Grup Sürüşüne katılan sürücülerin kullanımı nedeniyle doğacak tüm ücretleri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. ARACIN KULLANIMI VE SORUMLULUK

9.1. Üye; hizmetler kapsamında kiraladığı aracı Yönetmelik, 2918 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallar çerçevesinde kullanmakla yükümlü olduğunu, 15 yaşını doldurmamışsa velisi ve/veya vasisi onayı olsa dahi hizmetlerden faydalanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Kiralamanın başlamasıyla Üye; aracı işbu Sözleşme koşullarında belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ve işbu Sözleşme’de belirtilen diğer ücretleri/bedelleri ve bu bedellere ilişkin KDV’yi ödemeyi, kiralamayı Aplikasyon'da belirtildiği şekilde bitirerek aracı bir bütün halinde eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmeyi ve işbu Sözleşme’de belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

9.3. Aplikasyon üzerinden birden fazla kullanıcının araç kullanmasına olanak sağlayan grup sürüşü özelliği hariç olmak üzere, kiralama işlemini gerçekleştiren Üye dışında bir başka kimse tarafından araç kullanılamaz ve/veya kullandırılamaz. Kiralama işlemini gerçekleştiren kişi dışında, her ne sebeple olursa olsun hiçbir kişi aracı kullanma hakkına sahip değildir.

9.4. Kiralama işlemini gerçekleştiren Üye, araç ile kendisi dışında başka kişileri ve/veya sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyamaz. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere anılan durumlar neticesinde oluşan tüm hasar, arıza ve/veya zarar maliyetlerinden kiralama işlemini gerçekleştiren Üye tek başına sorumlu olacaktır. Hop’un, bu sebeplerle ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak Üye’ye rücu hakkı saklıdır. Üye, Hop’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kayıtlı kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçlarından tahsil etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Üye; yürürlükte olan mevzuatta, işbu Sözleşme’de ve Aplikasyonda yayınlanan araç kullanımına dair yazılı hususlara aynen uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, aracı teslim almadan önce, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; Araç şarjının sürüş süresi için yeter seviyede olduğunu, durumunu, lastiklerini, çamurluğunu, farlarını ve frenlerini gözle muayene etmeyi ve herhangi bir hasar tespit etmesi halinde derhal Hop’u bilgilendirmekle yükümlü olup ilgili aracı kullanamayacak, kiralama işlemini başlatmış ise ivedi olarak sonlandırılacaktır. Aksi halde Üye, doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Üye, araç kullanımı esnasında; motorlu/motorsuz araçlar ve diğer objeler, yayalar, trafik akışı, taşıt ya da taşıta ait parça işlev bozukluğu, yol durumu ve kalitesi, hava durumu ve benzeri risk ve tehlikeleri dikkate alacak olup doğması muhtemel her türlü zarardan yalnızca kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Üye, aracı mevzuata ve yasal yükümlülüklerine uygun olarak, Yönetmelik ve Aplikasyon'da belirtilen güvenlik önlemlerini alarak; sürüşe açık alanlarda belirtilen sınırlar içerisinde kullanacağını ve bu sınırlar içerisinde kiralamayı bitireceğini, parka kapalı alanlarda sürüşü sonlandırmayacağını, sürüşe kapalı alanlarda kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Araç ile Aplikasyonda belirtilen sınırlar dışına çıkılması, Aplikasyonda belirtilen güvenlik önlemlerini almadan yasal yükümlülüklere aykırı şekilde kullanılması, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini araç veya yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi ve aracın çalınması halinde doğması muhtemel tüm sorumluluk Üye’ye ait olacaktır ve ortaya çıkan her türlü zarar ve ziyandan Üye tek başına sorumlu olacaktır. Hop’un bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak Üye’ye rücu hakkı saklıdır. Hop’un işbu bedelleri Aplikasyon'da kayıtlı kayıtlı kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçlarından tahsil etme hakkı saklı olup, Üye bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir. Hop’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kayıtlı kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçlarından tahsil etme hakkı saklı olup, Üye bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

9.8. Aracın sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle aşağıdaki amaç veya durumlarda kullanılması kesinlikle yasaktır ve buna aykırı davranıştan Üye tek başına sorumlu olacaktır:

 • - Gümrük Mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,
 • - Yasa dışı işlerde,
 • - Toplu taşıma araçlarına binilmesi veya şahsi araçlarla taşınması,
 • - Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,
 • - Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,
 • - Araca zarar verecek şekilde ve taşıma haddini aşacak şekilde şahsi yük/eşya taşınmasında,
 • - Aracın, uyuşturucu madde veya alkollü içki almış şekilde kullanılması,
 • - Aracın, iddia ve yarışlara katılması,
 • - Aracın uygun olmayan yer ve şartlarda (kum, dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vs.) ve/veya aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda,
 • - Aracı, can güvenliği ve sağlığına uygun bir şekilde kullanmak için gereken (kask, dizlik, dirseklik vb.) koruyucu gereçlerden yoksun halde kullanması,
 • - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilmiş olan trafik kurallarına aykırı şekilde aracın kullanılması

Hop’un uygunsuz amaçla kullanımı sebebiyle uğradığı zararları ve ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak Üye’ye rücu hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırı şekilde aracın kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili kanun hükümleri uyarınca Üye hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Hop’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kayıtlı kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçlarından tahsil etme hakkı saklı olup, Üye bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

9.9. Üye; Hop’un yazılı izni olmadan araç üzerindeki etiketleri sökmek, değiştirmek, yazı yazmak dahil araçta hiçbir değişiklik yapmayacağını ve müdahale de bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı her türlü zararlardan Üye sorumludur. Söz konusu fiiller Hop tarafından tespit edilebilmekte olup, güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (Hop’un takdirine bağlı) halinde, Hop işbu Sözleşme’yi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı olarak feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

9.10. Üye, kendisi tarafından sağlam ve iyi durumda teslim alınan araçta, kendisinden kaynaklı kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik ve benzeri nedenlerle oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9.11. Üye tarafından Aplikasyonda tanımlanan Üye’ye ait kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçlarının kiralama işlemi esnasında Üye tarafından silinmesi, kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçlarının işbu Sözleşme’deki bedelleri karşılama kabiliyetinin ortadan kalktığının Hop tarafından tespit edilmesi veya kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçlarının Üye’ye ait olmadığı durumda kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçları sahibinin bilgisi dışında kullanım tespit edilmesi halinde Üye, Hop’a kiraya konu araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma ve kira işlemini bitirme yetkisi tanır. Üye bu konuyla ilgili olarak aracın kiralama işlemlerinin bitirilmesi sebebiyle Hop’tan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

9.12. Üye, herhangi bir kaza durumunda güvenlik önlemlerine riayet etmiş veya etmemiş olsun; hizmeti kullanımı sırasında, teknik kusurlar istisna tutulmak üzere, meydana gelen bir kazadan yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde Hop’un sorumlu olmadığını kabul eder. Hizmetin kullanımı sırasında öngörülebilecek ya da öngörülemeyecek hatalı veya kurallara aykırı kullanımı sonucunda meydana gelebilecek yaralanma, ölümle sonuçlanabilecek kazaların, ileri sürülebilecek iddialarından, taleplerinden, zararlarından, kayıplarından, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğundan, masraf ve yargılama giderlerinden, avukatlık ücretlerinden Üye kendisinin sorumlu olacağını kabul etmiştir.

Üye, herhangi bir kaza, çarpışma, hasar, bireysel yaralanma, çalınan veya kaybolan aracı derhal Hop’a ve yetkili mercilere bildirme yükümlülüğü altındadır. Üye’nin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranması herhangi bir hasara, maliyete, harcamaya, avukatlık ücreti ve yargılama giderine neden olursa sayılanlarla sınırlı olmaksızın her türlü doğacak olan zarardan hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmiştir.

Üye Grup Sürüşü nedeniyle doğrudan ya da dolayı olarak ortaya çıkabilecek her türlü ceza, zarar, hasar, tazminat ve hak taleplerinden -olayın meydana gelmesinde kusuru olmasa dahi- grup sürüşüne katılan sürücüler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.13. Üye, araç kiralaması başladıktan sonra araç ve parçalarının çalınmalarını ve/veya zarar görmelerini önlemek amacıyla gerekli özeni göstermek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Üye’nin herhangi bir kayıp, maddi hasar ve/veya hırsızlık, kaza gibi durumlarda olay ile ilgili derhal yetkili emniyet ve/veya yargı makamları ile olayın niteliğine göre hastane gibi merciilere başvuruda bulunması ve buna ilişkin resmi tutanakları Hop’a ibraz etmesi gereklidir.

9.14. Üye; araç kullanımı sırasında taşıdığı ya da araçta bıraktığı hiçbir malın kaybolmasından, hasar görmesinden ve/veya çalınmasından Hop'u sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

9.15. Üye, kiralama süresi boyunca üçüncü kişilere karşı doğacak her türlü zarar, maddi-manevi tazminat ve benzeri giderlerden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hop’un bu sebeple ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak Üye’ye rücu hakkı saklıdır. Hop’un işbu bedelleri Aplikasyonda kayıtlı kredi kartı/banka kartı veya ön ödemeli kart üzerinden tahsil etme hakkı saklı olup, Üye bu duruma peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

9.16. İşbu Sözleşme sona ermiş olsa dahi Üye’nin kira süresi içinde Üye ve/veya Kullanıcı’nın kusurlu hareketi ile meydana gelen zararlar nedeniyle veya kusursuz sorumluluğu nedeniyle mevzuat ve işbu Sözleşme’den doğan her türlü sorumluluğu devam edecektir.

10. ARACIN İADESİ

10.1. Üye, aracı teslim aldığı gibi, eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarar ile eksikliklerden Üye sorumlu olup, Üye, Hop tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca Hop, araçtaki hasar ve eksiklikleri iade tarihinden sonra da inceleyerek Üye’ye bildirme hakkına sahiptir.

10.2. ÜYE’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira süresi sonunda teslim etmemesi halinde Üye, Hop’a bahsedilen araca nerede olursa olsun ve ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. Üye, aracın Hop tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür.

10.3. Üye; kiralama sonunda sürüşün bitirileceği konuma geldiğinde aracın ayaklığının işlevine uygun olarak devrilmeyecek şekilde açılması, sabit bir noktaya aracın üzerinde bulunan kilit ile kilitlenmiş olması ve devamında aracın sabit haldeki fotoğrafının net bir şekilde çekilmesiyle ile aracın iade edilmiş ve kiralamanın sona ermiş sayılacağını kabul eder. Aracın; kısa direk, yangın musluğu, duba, refüj, kepenk, çöp konteyneri ve engelli yolları üzerine yapılan parklar, bir şekilde ya da farklı bir kilitle kilitlemesi, aracı kendine kilitlemesi veya aracı başka bir taşıt üzerine kilitlemesi, aracın kilitlenmeden bırakılmış olmasıyla aynı nitelikte olup üye bu ihlalinden kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur.

10.4. Tüm sürüş çeşitleri için azami kira süresi 3 saat olup, Üye azami kira süresi bitmeden önce kullanımı ve/veya grup sürüşündeki kullanımları sonlandırmak zorundadır. Üye, azami kira süresi bitmeden önce kullandırmayı sonlandırdıktan sonra, aracı tekrar kiralayabilir. Üye tarafından azami kira süresi sonunda kullanım sonlandırılmazsa, Hop kullanımı sistem üzerinden sonlandırma hakkına sahiptir. Hop’un bu hakkını zamanında ve/veya hiç kullanmaması, Üye’ye azami kira süresini aşan kullanımlarının bedelini ödememe ve diğer sözleşmesel/kanuni yükümlülüklerden kaçınma hakkı vermez.

11. FESİH HAKKI VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

11.1. Taraflardan herhangi biri diğer Tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla Sözleşme’yi her zaman feshedebilir.

11.2. Üye’nin Hop alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi ve/veya Üye tarafından Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen ve/veya tamamen aykırı davranılması ve/veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması ve/veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı halinde, Üye’nin vermiş olduğu bilgi ve/veya belgelerin hatalı olması veya işbu Sözleşme ve kurallara uymaması durumunda, Hop işbu Sözleşme’yi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

11.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de Üye’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü sorumluluğu devam edecektir. Bu kapsamda Üye, Hop’un her türlü borç ve zararının tahsili için kendisine başvurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. DEVİR ve TEMLİK

12.1. Hop, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen Üye’nin iznini almaksızın dilediği kişi ve kuruluşlara devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

12.2. Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Hop’un yazılı izni olmaksızın kısmen ve/veya tamamen devir ve temlik edemez.

13. GİZLİLİK İLKESİ VE BİLDİRİMLER

13.1. Taraflar, işbu Sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari, mesleki bilginin ve Kişisel Verinin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere Sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt eder. Bu gizlilik taahhüdü işbu Sözleşme sona erse veya fesih edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. Taraflar, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları durumunda diğer tarafın maruz kaldığı her türlü zararı karşılayacağını kabul ve beyan eder.

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

14.1. Hop, işbu Sözleşme kapsamında vakıf olduğu Kişisel Verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki mevzuat uyarınca getirilen tüm kural ve yükümlülüklere uygun şekilde koruyacağını, bu kapsamda, Üye’ye dair edindiği her türlü Kişisel Veri’nin korunmasına ve işlenmesine dair ilke ve yükümlülüklere uyacağını, bunların ihlali halinde bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

14.2. Bu kapsamda Hop işbu Sözleşme konusu araç kiralama hizmetinin ifası için edinilmesi, işlenmesi veya hizmet aldığı üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlar ile paylaşması zorunlu olan Üye’lere ait kişisel veriler dışında hiçbir şekilde ilgili Üye’nin önceden verilmiş açık rızası olmaksızın, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Verilerini işleyemez, amaçları dışında kullanamaz, üçüncü kişilere aktaramaz.

14.3. Hop, işbu Sözleşme kapsamında hukuka uygun bir şekilde edindiği ve işlediği Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve bu Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

14.4. Hop, Üye ile ilgili öğrendiği Kişisel Verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerinin sunulması amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülük işbu Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi devam eder.

14.5. Hop, Üye’nin Kişisel Verilerinin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu derhal Üye’ye bildirecek, herhangi bir zarar oluşmaması veya mevcut zararın büyümesinin engellenmesi için Üye’ye gerekli teknik ve idari tedbirler konusunda derhal destek verecektir. Bu Kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yapılması gerek başvuru çerçevesinde Üye’nin talebi halinde, başvuru sürecinde Üye’ye gerekli detaylı açıklamaları yazılı olarak sağlayacaktır.

14.6. Hop tarafından işbu Sözleşme kapsamında kiralamaya sunulan araçlarda, aracın çalışması, kapanması, aracın kat ettiği mesafenin ve sürenin hesaplanması, bulunduğu yerin tespit edilmesi vb. gibi Sözleşme’ye konu hizmetin verilebilmesi ve gerekli diğer operasyonel işlemlerin ifası amacıyla araçlarda takip sistemi vb. Üye’nin kişisel verilerini toplayan ve kaydeden cihazlar bulunmakta olup, araçlar bahse konu sistemler ile izlenmekte ve araç konum ve km bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Hop işbu kayıtları güvenlik nedeni ile veya hukuki adli/idari işlemler/soruşturmalar da kullanmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi ilgili üçüncü kişilere/kurumlara ifşa edebilecektir.

14.7. Üye tarafından Hop’a beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşme’si ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Hop’un faaliyetleri için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Hop tarafından gizlilik ilkesine uygun olarak toplanır, işlenir. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Hop tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

15. MÜNHASIR OLMAMA

İşbu Sözleşme’deki hiçbir ifade taraflar arasında münhasırlık ilişkisi bulunduğuna işaret etmez. Taraflar, Üye’nin benzer hizmetleri üçüncü kişilerden sağlama hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

16. YETKİ

İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve/veya işbu Sözleşme sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ve Ankara Merkez İcra Daireleri yetkilidir.

17. CEZALAR

17.1. Üye aşağıdaki hallerde, Hop’un işbu Sözleşme’yi fesih hakkı ve/veya uğradığı gerçek zararları talep etme hakkı ve/veya işbu Sözleşme ile Hop’a verilen diğer haklar yanında ve bunlarla birlikte, Hop tarafından kendisine aşağıdaki tutarlarda ceza uygulanmasını kabul etmektedir:

 • 9.3. maddeye aykırı davranılması halinde, 600 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (grup sürüşü haricinde başkasına kullandırma)
 • 9.7. maddeye aykırı davranılması halinde, 600 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (hizmet alanı dışı kullanım)
 • 9.8. maddeye aykırı davranılması halinde, 600 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (uygunsuz amaçla kullanım)
 • 9.2. maddeye aykırı davranılması halinde, 600 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (hizmet alanı dışında bırakma)
 • 9.9. maddeye aykırı davranılması halinde, 6000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (izinsiz değişiklik)
 • 9.9. maddeye aykırı davranılması halinde, 12000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (takip ve güvenlik sistemine zarar verme)
 • 9.10. maddeye aykırı davranılması halinde, 12000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (araca zarar verme)
 • 9.11. maddeye aykırı davranılması halinde, 12000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (uygunsuz kredi kartı kullanımı)
 • 9.13. maddeye aykırı davranılması halinde, 30000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır. (hizmet dışı kalan araç)
 • Aracın park edildiği yerden başka bir yere Hop tarafından taşınarak park edilmesi gerektiği halde, her sefer için 300 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır.
 • Aracın park edildiği yerdeki kurallara aykırı şekilde park edilmesi halinde, 2000 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır.
 • Araç ile toplu taşıma araçlarına binilmesi halinde, 600 TL’ye kadar ceza uygulanacaktır.

17.2. Üye, Hop’un yukarıda belirtilen ceza bedellerini, kendisine herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın Aplikasyonda kredi kartı/banka kartı, ön ödemeli kart, toplu taşıma kartı ve benzeri ödeme araçlarından tahsil etme hakkı bulunduğunu peşin olarak kabul ve muvafakat etmiştir.

18. MÜLKİYET

18.1 Üye, Hop’un tescilli marka ve logosunu kullanma hakkını sahip değildir; marka ve logonun mülkiyeti Hop’a ait olup izinsiz kullanılması yasaktır. Hop’un ticari markasına ilişkin tüm hakları saklıdır.

18.2 Hop’un web sitesi, Aplikasyon’u, reklam materyalleri ve diğer yazılı veya görsel içerikleri Hop mülkiyetindedir. Bu içeriklerin izinsiz kullanılması yasaktır.

18.3 Hop tarafından geliştirilmiş olan Aplikasyon’un ticari veya başka amaçla kullanılmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; kodlarının kopyalanması, değiştirilmesi ve tersine mühendislik yapılması yasaktır. Üye, sayılanlar ve benzeri fiiller nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık ve zarardan dolayı Hop’a hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

18.4 Üye, işbu maddeye aykırı fiilleri nedeniyle Hop’un uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlıkta Hop’un ticari defter ve kayıtlarının, veri tabanındaki bilgilerinin, elektronik ve sistem kayıtlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerin, sosyal medya yazışmalarının bağlayıcı, münhasır ve kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. DİĞER HÜKÜMLER

20.1. Taraflar, işbu Sözleşme’de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği halinde değişiklik tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

20.2. Tarafların işbu Sözleşmede tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

20.3. Üye’lerin onayı alınması halinde Hop; Üye'lerin işbu Sözleşme ile sağlanan hizmetleri kullanımı sebebiyle meydana gelen şahsi yaşam tehlikeleri ile sürüş esnasında gerçek ve/veya tüzel kişilere intikal ettirebileceği her türlü hasarlar için teminat poliçesi tanzim etme yetkisini tek yanlı olarak muhafaza eder.

20.4. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

20.5 İşbu Sözleşme’nin tüm şartları Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiştir.

20.6 Hop tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme’de tek taraflı olarak, Üye’nin rızasını aramaksızın değişiklik, düzenleme ve iyileştirme yapabilir. Hop, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme’yi yayınlayacaktır ve o andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacaktır. Mevcut ve yeni tüm Üye’ler güncellenen Sözleşme’deki şart ve koşullara tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’de değişiklik yapıldıktan sonra Üye tarafından hizmetlere erişim ve kullanıma devam edilmesi, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul edildiği anlamına gelir.