Novo lice za nove puteve: „HOP“ obnovlen!

Novo lice za nove puteve: „HOP“ obnovlen!

Na ovom putu koji smo započeli 2019. godine za održivi svijet, sa ciljem smanjenja zagađenja vezanog za transport, emisije ugljenika i vremena provedenog u saobraćaju, opslužujemo milione korisnika u više od 10 gradova ekološki prihvatljivom energijom koju pružamo iz energije vjetra i spremamo se da uživamo u gradovima u inostranstvu.

Kako se širimo na globalno tržište, ulazimo u novu eru ažuriranjem našeg korporativnog identiteta i primjenom našeg vizuelnog identiteta u praksi. Ovim želimo da dobijemo priznanje ne samo kod potrošača u Turskoj, već i kod korisnika iz cijelog svijeta. Dok crvena boja u našem logotipu naglašava naš dinamičan karakter, mi podržavamo naš snažan i hladan izgled našim žutim i crnim bojama. Odrazili smo našu viziju budućnosti sa minimalnijim i futurističkijim fontom.

While the red color in our logo emphasized our dynamic character, we support our strong and cool appearance with our yellow and black colors. We reflected our vision of the future with a more minimal and futuristic typeface.

U našoj novoj eri, takođe poboljšavamo naše ekološki prihvatljive transportne alternative dodavanjem različitih modela vozila kao što su; električni bicikli, motocikli i automobili.

Hvala vam puno što ste ekološki svjesni i mijenjate svoje navike u transportu sa nama.

Uživaj u gradu!

Smanji svoj ugljenični otisak i učini da cio svijet lakše diše!

Hop